2.2.18

V Premi Rafel Tudó per estudis de dansa tradicional catalana

L’Esbart Català de Dansaires fa públiques les bases del V Premi Rafel Tudó per a estudis sobre dansa tradicional catalana: estudis històrics, antropològics o etnològics; projectes pedagògics; estudis sobre un ball concret, un tipus de ball o els balls d’una zona geogràfica; reculls musicals, reconstruccions, etc.

El Premi Rafel Tudó, de periodicitat quinquennal, va ser instaurat per l’Esbart Català de Dansaires l’any 2008 per reconèixer els estudis sobre dansa de Catalunya i facilitar-ne l’edició. El premi per a la persona o col·lectiu guanyador és un objecte commemoratiu, l’edició de l’obra i cinquanta exemplars d’aquesta.

L’admissió d’obres que optin al V Premi Rafel Tudó es tancarà el dia 24 de juny i l’obra premiada es donarà a conèixer el mes de setembre, coincidint amb les Festes de la Mercè de Barcelona, i es lliurarà el mes de novembre de 2018.

BASES DEL PREMI:

El Premi Rafel Tudó convocat per l’Esbart Català de Dansaires té per objectiu el reconeixement de treballs realitzats sobre dansa tradicional catalana: estudis històrics, antropològics o etnològics; estudis sobre un ball concret, un tipus de ball o d’una zona geogràfica; materials pedagògics; reculls musicals; reconstruccions, etc. 

El Premi Rafel Tudó es va convocar per primera vegada l’any 1998 i té periodicitat quinquennal. L’Esbart Català de Dansaires és una entitat barcelonina fundada l’any 1908 especialitzada en dansa tradicional catalana. La present convocatòria s’emmarca en la commemoració de l’Any Capmany, amb motiu dels cent-cinquanta anys del naixement del folklorista barceloní Aureli Capmany. 

1. PARTICIPANTS Poden participar al V Premi Rafel Tudó les persones físiques, ja sigui de forma individual o en grup. No existeix cap limitació llevat de les que es deriven d’aquestes bases. 

2. DOTACIÓ DE L’OBRA PREMIADA El Premi Rafel Tudó de l’Esbart Català de Dansaires està dotat amb: 

· Trofeu commemoratiu del V Premi Rafel Tudó. 
· Edició de l’obra. 
· Cinquanta exemplars de l’obra editada. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES Les obres presentades han de complir els requisits següents: · ser inèdites i · ser presentades sota pseudònim Poden ser presentades en qualsevol suport o format, adjuntant sempre una còpia en paper. Es valorarà l’adequació de l’obra per a la seva publicació. 

4. PRESENTACIÓ Les obres s’han de presentar en un sobre tancat en el que hi consti de manera clara el títol de l’obra i el pseudònim i una adreça electrònica. El sobre ha de contenir: 

· l’original, en qualsevol suport o format, · una còpia impresa en fulls DINA4, 
· tot el material d’acompanyament, si n’hi ha, 
· un sobre tancat, identificat amb el pseudònim, que contingui les dades de l’autor/a o autors: nom i cognoms, número de DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica. Quan es tracti d’una obra col·lectiva, només cal fer constar les dades de la persona que representa el col·lectiu i relacionar els noms i cognoms dels components del grup. 

5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ El termini de presentació finalitzarà el dia 30 de juny de 2018, a les 24 h.

Les obres es poden presentar: 

· per correu postal certificat, adreçat a Esbart Català de Dansaires. V Premi Rafel Tudó La Casa dels Entremesos Plaça de les beates, 2 08003 Barcelona 
· personalment, a la recepció de La Casa dels Entremesos, seu social de l’Esbart Català de Dansaires, a l’adreça indicada anteriorment, de dimarts a dissabte de 10 a 13 i de 16 a 19 h. La persona que faci l’entrega rebrà un document de presentació en el que constarà el títol de l’obra i la data de lliurament. 

6. JURAT Pel V Premi Rafel Tudó, l’Esbart Català de Dansaires designarà un jurat format per cinc persones relacionades amb la dansa tradicional catalana. Presidirà el Jurat del V Premi Rafel Tudó el president de l’Esbart Català de Dansaires o la persona que ell delegui. 

7. RESOLUCIÓ DEL JURAT El Jurat nomenat per l’Esbart Català de Dansaires resoldrà el V Premi Rafel Tudó abans del dia 24 de setembre de 2018. El premi pot ser declarat desert. L’obra guanyadora es farà pública durant els actes de les Festes de la Mercè 2018. El premi es lliurarà el mes de novembre de 2018. 

8. CESSIÓ DELS DRETS D’AUTOR La persona o persones premiades cediran a l’Esbart Català de Dansaires els drets d’autor de l’obra premiada per a una edició no superior a 1.000 exemplars. 

9. EDICIÓ DE L’OBRA PREMIADA L’obra premiada s’editarà abans del 24 de desembre de 2019. L’obra s’editarà segons les seves característiques i els criteris d’edició de l’Esbart Català de Dansaires. 

10.DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES Les obres no premiades poden ser recuperades pels autors en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’obra premiada. Per demanar la devolució d’una obra no premiada, els autors poden adreçar-se a: info@esbartcatala.org 

Caldrà recollir els originals a la seu social de l’Esbart Català de Dansaires. Un exemplar de les obres presentades quedarà dipositada a la Biblioteca de l’Esbart Català de Dansaires que no en farà cap ús públic sense el permís dels autors. 

11. INCIDÈNCIES Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l’Esbart Català de Dansaires i el Jurat del V Premi Rafel Tudó. 

12.ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació al V Premi Rafel Tudó pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Per més informació podeu adreçar-vos a info@esbartcatala.org
 

OBRES PREMIADES I EDITADES 

I PREMI RAFEL TUDÓ, 1998 Núria Viñolas per l’estudi: Sant Feliu de Codines: tradicions i danses publicat per l’Esbart Català de Dansaires l’any 2001 

II PREMI RAFEL TUDÓ, 2003 Ramon Vallverdú per l’estudi: Foc en dansa: els balls de diables tradicionals del Penedès i el Camp de Tarragona publicat per l’Esbart Català de Dansaires, Carrutxa i l’Ajuntament de l’Arboç l’any 2006 

III PREMI RAFEL TUDÓ, 2008 Declarat desert 

IV PREMI RAFEL TUDÓ, 2013 Roser Reixach i Brià per l’estudi: La Trencadansa de Prats de Lluçanès: perfum de Festa Major publicat per l’Esbart Català de Dansaires l’any 2015 


Esbart Català de Dansaires 
La Casa dels Entremesos 
Plaça de les Beates, 2 
08003 Barcelona 


#danses #catalunya #premis #concursos #estudis #investigació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada